Praktijk

Het afgelopen jaar schreef Saïd, student van de achtste lichting van Howie Rotterdam, diverse stukjes voor...

Nieuws

Psycholoog Jeroen Kloet schreef een mooi artikel voor Psychosenet over hoe belangrijk Ervaringswerkers en...
Vanuit ervaringskennis en theoretische kennis werk je toe naar de professionele praktijk van een ervaringsdeskundige. De opleiding duurt een jaar en bestaat uit twee leerperiodes..
Het eerste deel van de opleiding staat in het teken van ontwikkeling en persoonlijk herstel. Verspreid over acht lesblokken komen verschillende onderwerpen aan bod die je helpen je eigen kracht te benoemen en in te zetten voor anderen.
In het tweede deel ontwikkel je in de praktijk de beroepsvaardigheden van een ervaringsdeskundige. In overleg met je persoonlijke coach maak je een praktijk-ontwikkelplan waarin je je doelen opstelt.
Je sluit de opleiding af met het Howie the Harp-certificaat dat binnen Pameijer en vele andere organisaties erkend wordt voor de functie van ervaringsdeskundige.
Heb je interesse in de opleiding tot ervaringsdeskundige bij Howie the Harp™ ? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst!
Waar een wil is, is een weg!
Locatie Arnhem is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met RIBW AVV.
Locatie Rotterdam is opgezet door licentiehouder Pameijer
Locatie Tilburg is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met RIBW Brabant
Op de locatie van Howie the Harp in Rotterdam wordt de opleiding voor medewerkers met ervaring aangeboden.