Familie Ervaringsdeskundigheid


Howie the Harp biedt in oktober 2023 een training Familie Ervaringsdeskundigheid aan waarin ervaringsdeskundigen zich verder ontwikkelen tot familie-ervaringsdeskundigen.

Een familie-ervaringsdeskundige (FED) is opgeleid zijn of haar eigen ervaringen in te zetten bij het herstelproces van cliënten, verwanten en naasten van cliënten zonder dat proces inhoudelijk te sturen. Dit doen ze om met deze ervaringen bij te dragen aan een betere, herstelondersteunende zorg voor cliënten en naasten. De persoonlijke ervaring kunnen te maken hebben met een verstandelijke, en/of psychiatrische beperking, psychiatrische behandeling en/of verslaving van een verwant. 

Voor wie?

De training Familie Ervaringsdeskundigheid is bedoeld voor mensen die hun eigen levenservaringen in willen zetten bij het herstelproces van een familielid of naaste, zonder dat proces inhoudelijk te sturen. Deze verdiepingstraining is voor iedereen die een relevante opleidingen tot ervaringsdeskundige heeft gevolgd. Bijvoorbeeld professioneel ervaringsdeskundigen die Howie the Harp succesvol afrondden, mensen die de MOED/Zadkine opleiding volgden of Werken Met eigen Ervaring (WME). 

Trainingsresultaten

Een familie-ervaringsdeskundige kan zijn eigen en collectieve ervaringen professioneel inzetten binnen de driehoek van naaste-cliënt-zorgverlener. Na afloop van de training Familie Ervaringsdeskundigheid beschikken deelnemers over competenties en kennis zoals: 

* Omgaan met verlies en rouw. Bewustzijn van het eigen proces en communicatiestijl.
* Begrip van wat FED is, hoe je dat inzet en kan doseren.
* Kennis vanuit contextueel werken van familiesystemen, gezinssystemen en relatiepatronen.
* Collectieve ervaringskennis ontwikkeld.
* Competenties ontwikkeld op het gebied van neutraliteit en meerzijdige partijdigheid.
* Kennis over medezeggenschap, het recht op informatie, wetten en regels.
* Kennis en een kritische houding ten opzichte van het systeem versus de leefwereld.
* Kennis over de rol en positie van FED in organisaties en de eigen organisatie.
* Kennis over zelfhulp; kunnen verwijzen, kunnen netwerken en eventueel zelf organiseren.

Data, locatie en kosten


Data
De opleiding start op 31 oktober 2023 bij Howie the Harp in Rotterdam.
Alle lesdagen starten om 09:30 uur en eindigen uiterlijk 16.30 uur. 

Dag 1    dinsdag 31 oktober 2023
Dag 2    dinsdag  21 november 2023
Dag 3    dinsdag 12 december 2023
Dag 4    dinsdag 9 januari 2024
Dag 5    dinsdag 30 januari 2024
Dag 6    dinsdag 20 februari 2024
Dag 7    dinsdag 12 maart 2024
Dag 8    dinsdag 2 april 2024 

Locatie
Het adres van de trainingslocatie is Koninginneweg 300, 3078 GS Rotterdam. Voor details en route klik hier.

Kosten
Kosten voor de FED Training bedragen €1.495,- De opleiding gaat door bij voldoende inschrijvingen, minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
Indien de training succesvol is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Praktische informatie

Begeleiding

Begeleiding door opgeleide ervaringsdeskundige docenten en coaches 

Prijs: 1.495 euro


Meer informatie en inschrijving

Voor meer informatie bel ons op telefoonnummer 088 2716372 

of mail je vraag naar howie.the.harp@pameijer.nl