Disclaimer

19-11-2018 - In deze privacyverklaring leggen we uit wat howietheharp.nl doet met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Howie the Harp™.

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Howie the Harp™ gelden de volgende voorwaarden:

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Howie the Harp™ heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Howie the Harp™ garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Howie the Harp™ wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Howie the Harp™ worden gewijzigd zonder dat Howie the Harp™ hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Howie the Harp™ niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Howie the Harp™ wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze Howie the Harp™ website komt uitsluitend toe aan Howie the Harp™ of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Howie the Harp™ is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Howie the Harp™ wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsbrief

Je kunt je via deze site abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres en evt. naw-gegevens. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het functioneren van onze site of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Deze site gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de site. Analytische cookies bieden ons informatie over het gebruik van de site.

Analytische Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt geanonimiseerd overgebracht naar de servers van Google. Wij gebruiken deze informatie over jouw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan dan zijn dat bepaalde functionaliteiten van deze site niet meer goed werken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij o.a. de volgende maatregelen: – Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord – Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let daarom altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten: 

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Koninginneweg 300 3078-GS Rotterdam howietheharp@pameijer.nl t: 010 87 00 740

Credits

- Pictogrammen: Flaticon
- Fotografie: Jelte van Mourick, Atsridfoto’s, Pexels, Stocksnap