Praktijk

Het afgelopen jaar schreef Saïd, student van de achtste lichting van Howie Rotterdam, diverse stukjes voor...

Nieuwsbrief nummer 5

Onlangs is de 5e nieuwsbrief van Howie the Harp Nederland verschenen, klik op de bijlage.