Werkfit met ervaring


Is de stap naar een opleiding of (vrijwilligers)werk als Ervaringsdeskundige voor jou nog te groot? Dan ben je niet alleen. Om die reden heeft Howie the Harp™ in samenwerking met Markieza een basis leertraject opgezet ‘Werkfit met ervaring’. Dit traject wordt aangeboden in de regio’s Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. 

Voor wie?

Dit leertraject is voor mensen die hun eigen levenservaringen in kaart willen brengen en willen werken aan:

Het ontwikkelen van bewustwording vanuit deze levenservaringen

Het versterken van werknemersvaardigheden

Het ontdekken van de eigen positie ten aanzien van de arbeidsmarkt

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor inzet ervaringsdeskundigheid, welke rollen zijn er en wat is passend?

Het opdoen van kennis over herstel ondersteunende zorg binnen zorg en welzijn, het sociaal domein en het onderwijs

Waarom?

Je volgt dit traject om inzicht te krijgen in jouw eigen ervaringen en hoe je deze professioneel kunt inzetten.

Inhoud

Binnen dit leertraject werk je aan bewustwording van jezelf. Je leert jezelf in te zetten, juist dankzij jouw beperkingen. Je mag andere werknemersvaardigheden leren versterken, bijvoorbeeld samenwerken, omgaan met tijd en tempo, conflicten oplossen en communicatie.  Je wordt geholpen om jouw positie ten opzichte van de arbeidsmarkt in kaart te brengen.

Met behulp van het lesmateriaal en de individuele coaching werk je binnen een gestelde tijd toe naar een presentatie. Die presentatie geeft weer hoe je hebt ontdekt wie je bent, wat je kunt en wat je daarmee wilt. Aan het einde van het traject ben je in staat een keuze te maken of een opleiding tot professioneel ervaringsdeskundige bij jou past. 

Basiskennis verkrijgen

Werknemersvaardigheden die passen in deze tijd

Herstel ondersteunende zorg

Herstel, empowerment, stigmatisering en ondersteuning bij zelfhulp


Het belang van ervaringskennis

Gesprekstechnieken om te leren omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen van mensen

Basisvaardigheden

Leren ervaringen te delen en er over vertellen

Herstelbelemmering / herstelbevordering

Onderkennen van kwaliteiten, valkuilen en veerkracht

Praktische informatie

15 weken

Waarvan 12 groepsbijeenkomsten à 5 uur en 3 individuele coaching sessies

Begeleiding

Begeleiding door opgeleide ervaringsdeskundige docenten en coaches van Howie the Harp™ of Markieza

Op diverse locaties in het land

Rotterdam, Utrecht en Eindhoven

Prijs: 1.495 euro

Tip: informeer bij je contactpersoon bij UWV/ gemeente over de financieringsmogelijkheden in het kader van werkfit/ re-integratie

Meer informatie en inschrijving

Voor meer informatie bel ons op telefoonnummer (088) 271 63 72 of mail je vraag naar howietheharp@pameijer.nl