Praktijk

Het afgelopen jaar schreef Saïd, student van de achtste lichting van Howie Rotterdam, diverse stukjes voor...

Howie voor medewerkers, leergang 2017, is vol!


Er zijn veel aanmeldingen geweest en inmiddels moeten wij u mededelen dat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt. Wij zullen 28 februari starten met een nieuwe groep en zij zullen het komende jaar zich gaan ontwikkelen tot ervaringsdeskundig medewerker.