Praktijk

Het afgelopen jaar schreef Saïd, student van de achtste lichting van Howie Rotterdam, diverse stukjes voor...

Al eerder kondigden we aan dat er op 12 mei as. een minisymposium wordt georgansieerd door Howie the Harp™.

Het volledige programma is klaar en vind je in de bijlage.

Deze middag staat in het teken van Hope, Ownership, Wisdom,...