Praktijk

Het afgelopen jaar schreef Saïd, student van de achtste lichting van Howie Rotterdam, diverse stukjes voor...

Uitgebreid artikel in de Psy over de opleiding tot ervaringswerker met interviews met cursisten. Zie de bijlage hieronder. Ook kun je het losse nummer bestellen (juni 2012).